Kurumsal Kutu Oyunlar

Düş Enstitüsü, kurumsal aktivitelerin yanı sıra uluslararası kutu oyun tasarımcısı olarak da çalışır. Kutulu oyun, oynayanı sürecin içine çekerek, istenen akışı birebir yaşatan bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle kutulu oyun aynı zamanda kurumsal işleyişinin ana öğelerini ve/veya yapısını çalışana anlatmak ya da benimsetmek amacıyla bir araç olarak kullanılabilir.
Şirkete özel hazırlanan kurumsal kutulu oyunlarda, iş akış süreçlerinin işlenebilmesinin yanı sıra, küçültülmüş ana resimden hareketle markanın piyasadaki işlevini ve önemini çalışana farklı roller vererek gösterebilmeyi de amaçlar.
Bu bakış açısından hareketle, kurumsal kutulu oyunlar, oryantasyon gibi tüm işleyişin incelenmesini konu alabileceği gibi, üretimi, satışı ve/veya dağıtımı bir parça olarak veya birlikte işleyen bir kurguda çalışanın süreci birebir yaşamasını sağlar.
Düş Enstitüsü, uluslararası kutu oyun tasarımcısı olduğundan, şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda bir oyun sunarken, bu alandaki deneyimi yaptığı işe uzman bakış açısıyla yaklaşabilmesini sağlar.