Bir Takım Hikayesi

BİR TAKIM HİKAYESİ

Bir Takım Hikayesi, katılımcıların iletişim, zaman yönetimi, problem çözme, takım olma, planlama gibi farklı yetkinliklere yönelik oyunlar oynadıkları eğlenceli ve rekabete dayalı bir takım aktivitesidir. Takımlar birlikte hareket eder, aralarında takım dili oluşturur, iş bölümü yapar ve en fazla puanı alan takım olmaya çalışırlar. Hem açık alan hem kapalı alanda uygulanabilir.